Kaliforniya 2014 badem üretimi de tahmin edilmektedir 2.1 milyar lira et.